Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks
Dronning Dagmar skuer ind mod Ribe. Statue af Anne Marie Carl-Nielsen.
Dronning Dagmar skuer ind mod Ribe. Statue af Anne Marie Carl-Nielsen.

 Dronning Dagmar skuer ind mod Ribe. Statue af Anne Marie Carl-Nielsen.

Dronning Dagmar (ca. 1186-1212)
I 1205 blev prinsesse Drakomira af Böhmen gift med den danske kong Valdemar Sejr. Hun blev til Dronning Dagmar af Danmark og var meget populær blandt folket. Hun døde ung i Ribe, hvor der er rejst en statue af hende. Den kendte folkevise ”Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg” handler om Valdemars forsøg på at nå til hendes dødsleje i Ribe.
 
Drakomira bliver til Dagmar
I begyndelsen af 1200-tallet var Ribe en af Danmarks mest velstående handelsbyer og et vigtigt kirkeligt centrum. Kong Valdemar Sejr (1170-1241) havde stor succes, men alligevel manglede han noget: en dronning. Ifølge sagnet havde han længe ledt efter en passende hustru, og en dag kom der dog en troubadour forbi og viste kongen et oliemaleri af ung kvinde. Maleriet forestillede prinsesse Drakomira af Böhmen, og kongen blev straks forelsket. Han sendte sine mænd til Böhmen for at hente Drakomira til Ribe, hvor hun skulle blive dronning af Danmark. Drakomira var datter af kong Premysl Ottokar og Adela. Da Drakomira var helt ung, blev hendes forældre skilt, hvilket var højst usædvanligt på deres tid. Ottokar havde fået ægteskabet ophævet efter 20 år, fordi han mente, at han var for nært beslægtet med Adela. Sammen med sine børn, seks døtre og en søn, flyttede Adela tilbage til Meissen, hvor hun kom fra. Da Drakomira kom til Danmark blev hun kaldt Dagmar, der betyder ”dagens mø”.

Folkets dronning
I 1205 blev Dagmar sejlet til Ribe fra Meissen for at blive gift med Danmarks konge. Brylluppet stod på Riberhus Slot i byens nordvestlige udkant.
Dagen efter brylluppet modtog Dagmar, traditionen tro, en morgengave fra Valdemar, men hun havde ikke ønsket sig smykker eller andre rigdomme. I stedet havde hun ønsket sig, at de mange fanger i Valdemars fængsler skulle frigives, og at bøndernes høje skat skulle sættes ned. Valdemar opfyldte begge hendes ønsker, og Dagmar blev hurtigt elsket som folkets dronning. Desværre døde Dagmar allerede syv år senere i barselsseng på Riberhus, kun 23 år gammel. Hun blev begravet i Ringsted i St. Bendts Kirke.
 
Dronning Dagmar i stævnen på det skib, der førte hende til Ribe. Statue af Anne Marie Carl-Nielsen.
Dronning Dagmar i stævnen på det skib, der førte hende til Ribe. Statue af Anne Marie Carl-Nielsen.

Folkeviser om Dagmar
Der findes mange historier og folkeviser om Dagmar og Valdemar. Hver dag spiller klokkerne fra Ribe Domkirke melodien til ”Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg”. Denne viser fortæller blandt andet om, hvordan kongen red med sine mænd mod Ribe fra Skanderborg, da han hørte, at Dagmar var syg. Han red så hurtigt, at ingen kunne følge med ham. Ifølge visen var Dagmar død, da han nåede frem til Riberhus, men hun vågnede og bad Valdemar om to ting. Den første var, at han skulle benåde fanger og fredløse. Dette ønske opfyldte han. Den anden ting var, at Valdemar skulle gifte sig med Liden Kirsten og ikke prinsesse Berengeria (Bengerd) af Portugal. Dette ønske opfyldte kongen ikke, to år senere giftede han sig Bengerd (ca. 1190-1220).

Dagmar og Bengerd
Fortællingerne siger, at Bengerd krævede at få Samsø samt diverse rigdomme fra hele folket i morgengave efter sit bryllup. Dette kunne Valdemar naturligvis ikke give hende, da mange var fattige og kun kunne forsørge sig selv. I stedet krævede Bengerd, at ingen kvinder måtte gå pænt klædt, og at ingen bonde måtte eje en god hest.
Folkeviserne fortæller at Dagmar besøgte Valdemar i en drøm, hvori hun sagde, at han skulle tage sin nye dronning med i krig. Valdemar gjorde som Dagmar havde sagt, og Bengerd blev ramt af en af fjendens pile.
Fordi Dagmar var så populær en dronning, var det svært for Bengerd at leve op til sin forgænger. Alt hvad hun gjorde fik hende til at fremstå som en mørk modsætning til den fromme Dagmar. Folkeviserne var datidens læserbreve og nyhedsaviser, og de var en let måde at få et bestemt budskab frem på. Vi kan være helt sikre på, at folkeviserne om Dronning Dagmar er forfattet af hendes tilhængere.
Myten om Dronning Dagmar lever stadig i Danmark: Statuen på Slotsbanken er skabt af Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) og rejst på slotsbanken i 1913, og et af de to jubilæumsfrimærker fra Post Danmark har Dronning Dagmar-statuen som motiv.

Kilder:
Annemette P. Karpen: Dronning Dagmar og hendes tid, 2001.
Helle Kolding: Herrens udvalgte, 2002.

Links:
Visit Ribe

  

Turist i Ribe
Bespisning
Overnatning
Guidede ture
Attraktioner

Historisk Atlas - Ribe