Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks

Ribe Domkirke set fra ovnen. De lyse tufsten ses tydeligt som en central del af bygningen.

Ribe Domkirke

 
Ribe Domkirke er en af Ribes mest populære turistattraktioner. Domkirken er Danmarks eneste femskibede domkirke og bærer præg af forskellige stilarter, men i store træk står kirken i samme stil, som da den blev bygget for over 850 år siden.
 
Danmarks ældste domkirke
Ribe Domkirke hedder Vor Frue Kirke Maria og ligger i Ribe. Det var Ribes biskop, Thure, der startede med at bygge kirken i omkring år 1150. Den nuværende kirke er bygget oven på en ældre stenkirke, og det er formentlig her fik tilladelse til at opføre sin kirke omkring 860.
Fordi man ikke havde særlig store mængder natursten i området, valgte man i stedet at importere tufsten fra Rhinegnene i Tyskland og Holland. I det syd- og sønderjyske er over 50 kirker helt eller delvist bygget af tufsten, endnu et eksempel er Hviding Kirke, der ligger lidt syd for Ribe.
Domkirken blev bygget med tre tårne: Rytterspiret, Mariatårnet og Borgertårnet. Oprindeligt havde alle tre tårne et spir.
 
Ribe Domkirke dominerer bybilledet, her ses kirken fra Mellemdammen.
 
Til- og ombygninger
I løbet af de ni århundreder kirken har eksisteret, har man naturligvis været nødt til at foretage en række reparationer og renoveringer. Derudover har der flere gange været så store skader på kirken, at delvise genopbygninger har været nødvendige.
Julemorgen 1283 styrtede store dele af borgertårnet sammen. Da man på dette tidspunkt ikke havde så mange penge, valgte man at se bort fra tårnets oprindelige udformning og lavede det 12 meter kortere og med fladt tag. Det 52 meter høje tårn kunne nu blandt andet bruges som vægtertårn og forsvarstårn.
Ribe har været ramt af mange brande, der har gjort store skader, fordi husene var bygget så tæt på hinanden. Ved en brand i 1402 spredte ilden sig igen til domkirken. Det var efter denne brand, man tilføjede ekstra skibe på siderne af kirken, hvormed domkirken blev femskibet. Bybranden i 1580 skulle blive en af de mest ødelæggende brande i Ribes historie. Her brændte 213 huse og gårde ned til grunden, mens det heldigvis kun var en del af domkirken, der stod i flammer.
 
Hans Adolf Brorson.
 
Gå på opdagelse
Mange turister besøger hvert år kirken for at gå op ad de smalle trapper til toppen af borgertårnet. Herfra kan man nyde den unikke udsigt ud over hele byen og marsklandskaberne mod vest. Men det er ikke kun tårnet, der gør kirken til en af Ribes største seværdigheder. Inde i kirken ser man gravminder over en række historiske personligheder, for eksempel blev bisp Stephan i 1177 begravet i kirken, og man siger, at syge kan blive helbredt ved at stå ved hans grav.
Da COBRA-maleren Carl-Henning Pedersen i 1982 påbegyndte udsmykningen af koret, vakte det stor diskussion i Ribe. I dag er de fleste enige om, at kunstværket klæder kirkens indre.
Kathoveddøren mod syd var tidligere mandsindgangen. Her står fire søjler; to af dem hviler på løver, som ser ud til at angribe mennesker. Over Kathoveddøren ses et relief med nedtagelsen af korset, hvor den døde Kristus løftes ned. Derover findes Ribes største kunstværk, opsat i 1200-tallet, det viser Valdemar Sejr, som rækker et kors til Jomfru Maria. Han er flankeret af Dronning Bengerd, og nederst Dronning Dagmars portræt.
Uden for kirken ses nogle statuer af betydningsfulde mænd i Ribes og Danmarks historie, nemlig biskopperne Hans Tausen og Hans Adolf Brorson.
 
Hans Tausen.
 
Kilder:
Nationalmuseet: Danmarks kirker, Ribe Amt, hefte 7-8.
 
Links:
Visit Ribe

  

Turist i Ribe