Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks
Foto: Ulla Mikkelsen.

Første flyvetur, Gorm i 2004. Foto: Ulla Mikkelsen.

 

Storken
 
Storken har i gennem mange århundreder været en del af Ribe, og den har haft stor betydning for ripenserne, hvilket den hyppige omtale og anvendelse af storken i eventyr, myter, varsler, kunst, diverse medier og som souvenir afspejler. I sommerhalvåret har der været et talrigt antal storkepar i rederne på tagene og skorstene på ripensernes boliger, og de mange storke medførte, at Ribe blev kendt som Storkenes By.
 
Storkens historie i Ribe
Storken har haft en vigtig betydning for mange generationer af ripensere, og den har med sin ankomst hvert forår skabt stor glæde og stolthed. Selvom storken desværre ikke længere kommer på besøg hvert år, er denne store hvide fugl med de røde ben og næb stadig en betydningsfuld del af Ribe.
 
Ribe har tidligere været kendt som ”Storkenes By”, og byen har haft stor succes med at kedsføre sig som dette. I 1930’erne var der flest storkepar i Ribe, fra 17 par i 1931 til 34 par i 1939. Derfor var det også dér, at Ribe for alvor fik sit tilnavn. Det var et imponerende syn med storke overalt i Ribe, og i de bedste år kunne op mod 150 storke samles på Hovedengen i slutningen af august, før de påbegyndte det 12.000 km lange træk til Sydafrika.
 
Fra 1940 til 1949 faldt storkebestanden fra 29 par til 6 par, hvilket dels skyldtes isvintre, dels tørke og fødemangel i de afrikanske vinterkvarterer. Frem til 1966 var bestanden stabil med 4-6 par i de fleste år, men herefter gik bestanden ind i en kraftig tilbagegang, og i perioden 1973-1977 var der ingen storkebesøg i Ribe. Siden 1978 har reden på Det gamle Rådhus i Ribe været beboet af storke i de fleste år, selvom storkene desværre ikke har begunstiget Ribe med deres besøg i de sidste par år. Der er stadig er 11 bevarede storkereder i Ribe, men storken foretrækker at bo i reden på Det gamle Rådhus.  
 
Storkenes forringede ynglemuligheder i Danmark skyldes hovedsageligt udviklingen fra ekstensivt til intensivt landbrug, hvilket har medført afvanding af enge og andre vådområder. Det mindskede storkens muligheder for at finde føde, og derfor blev der i 1996 stiftet et storkelaug i Ribe for at skabe bedre levevilkår for storkene, hvilket er lykkedes. Desværre har storken ikke været set i Ribe i nogle år.
 
Privatfoto.

Storken på gammel turistbrochure fra Ribe. 

 
Storken som symbol og myte
Storken har en stor symbolværdi for danskerne generelt, eftersom den optræder i utroligt mange sange, eventyr, varsler og myter samt på malerier og andre kunstværker. Denne fornemme hvide fugl har gennem århundreder været en del af det danske natur- og kulturlandskab, og den har bidraget til en særlig stemning ved at bo i reder på menneskenes huse og gårde. Udover den velkendte myte om storken som leverandør af spædbørn, har mange mennesker opfattet storken som en lykkefugl, og troet at det bragte uheld at slå en stork ihjel eller skade den på anden vis. Desuden har der været en myte om storken som forvandlet menneske, der først gradvist ophørte efter ringmærkningen af storke i begyndelsen af 1900-tallet beviste, at storkene fløj sydpå til Afrika om vinteren.   
I dag er det knopsvanen, som er Danmarks nationalfugl, men storken er tidligere blevet betragtet som Danmarks uofficielle nationalfugl. Således prydede storken de danske ti-kronesedler, som var i omløb 1952-1975, og for omkring 70 år siden var det almindeligt at anvende storken som topfigur på familiens juletræ, hvilket vidner om at storken har været den mest folkekære fugl i den danske fauna.
 
 
Gorm og Tyra i reden 2004, foto: Ulla Mikkelsen

Gorm og Tyra i reden, Foto: Ulla Mikkelsen

Storken som attraktion
Storken har altid været et populært emne i medierne samt en turistattraktion i særklasse, og der findes utallige danske og udenlandske avisartikler om storken i Ribe. Forhåbentligt kan medierne atter bringe nyt om storken i Ribe i 2010, når storken måske bidrager til fejringen af Ribes 1300 års jubilæum ved at begunstige byen med et besøg. Under alle omstædigheder bliver det en stor begivenhed, hvis storkene på et tidspunkt vender tilbage til Ribe, og der atter kommer unger i reden på Det gamle Rådhus.     
 
Kilder:
V. J. Brøndegaard: Folk og Fauna 2. Dansk Etnozoologi, 1985.
Tommy Dybro: Storken. Holte: Skarv’s ornitologiske serie, 1979.
O. Helms m.fl.: Storken. København: Hage og Clausens Forlag, 1927.
Christina Balslev Jespersen: Ribe og storken 1899-2005, i Fra Ribe Amt 2007.
Tage La Cour: Gøg, Stork og Svale i Sagn og Tro, 1938.
Hans Skov: Ribe – Storkenes By – storkenes 500-årige historie i Ribe, i Fra Ribe Amt 1992.
Hans Skov: Storken. En Kultur- og Naturhistorie, 2003.
 
Links:

 

Visit Ribe