Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks

Klostergården i Sct. Catharinæ Kloster. 

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster
 
Sct. Catharinæ Kirke og Kloster stammer helt fra middelalderen og blev grundlagt af sortebrødremunkene, der indtil reformationen stod for både kirken og klosteret.Klosteret er i dag Danmarks bedst bevarede klosteranlæg, hvoraf de ældste dele er opført i 1200-tallet. Både kirken og klosterhaven er åben for offentligheden.
 
Bygherrerne
Det var dominikanske munke, der byggede kirken. Nærmere bestemt sortebrødrene, der var tiggermunke. De fik navnet efter deres sorte kutter. De måtte ikke eje noget, og kirken og klosteret måtte derfor finansieres af gaver og almisser fra befolkningen.
Sct. Catharinæ kloster og kirke er op kaldt efter den egyptiske prinsesse Catharina. Hun var en lærd prinsesse, der døde som martyr i 307 på grund af sin kristne tro. På pladsen foran kirken er der rejst et springvand til hendes minde.
 
Sct. Catharinæ kloster er en af Ribes smukkeste bygninger.
 
På gyngende grund
Sct. Catharinæ blev opført omkring i begyndelsen af 1200-tallet. På denne tid var der i Ribe ikke mindre end 10 kirker og 4 klostre i Ribe, hvoraf der i dag kun er domkirken og Sct. Catharinæ tilbage. Den grund kirken blev bygget på var sumpet og det var ikke muligt at gøre fundamentet ordentligt stabilt. Som følge af dette sank kirketårnet og blev skævt. Man måtte rive noget af tårnet ned af frygt for sammenstyrtning, så det er i dag er noget lavere end oprindeligt.
Det meste af kirken stammer fra 1433, hvor den gennemgik en ombygning. Her blev størrelsen af kirkerummet tredoblet og kirken gik fra et være en et-skibet til en tre-skibet kirke. Selvom denne ombygning var omfattende, var det først ved en gennemgribende fundering i 1918, at fundamentet endeligt blev gjort fast. Herefter gennemgik kirken en gennemgribende restaurering, der varede 14 år.
 
Sct. Catharinæ Kirke og Kloster i Dagmarsgade.
 
Efter Reformationen
Ved Reformationen blev munkene forvist fra klosteret i 1537, og Christian III gjorde Sct. Catharinæ til en sognekirke. For at klosteret ikke skulle stå tomt, brugte man det efterfølgende som hospital for fattige og andre dårligt stillede. Senere blev det brugt som bolig for bedrestillede enlige, for eksempel enker efter personer, der havde arbejdet på hospitalet. Mellem 1709 og 1862 blev en del af hospitalet brugt som dårekiste, hvilket svarer til en slags sindssygehospital.
I dag er klosterets bygninger indrettet som lejligheder for enlige ældre. Klosterhaven og kirken er til gengæld åbne for offentligheden, og klosteret er et af de bedst bevarede i Danmark.
 
Kilder:
Nationalmuseet: Danske kirker bind 2, Ribe Amt.
J. Kinch: Ribe Bys Historie I-II, 1869 og 1884.
 
Links:
 
Kultur & Fritid • Torvegade 74 • 6700 Esbjerg • +45 76 16 18 64 • e-mail